چشم انداز پیش رو در افق تیره لبنان

سقوط دولت در لبنان نه پدیده ای تازه است و نه غیرمنتظره؛ از چند ماه قبل که شکاف در دولت لبنان رو به فراخی نهاد، پیش بینی می شد که سرانجام ثبات دولت به قعر این شکاف سقوط خواهد کرد، اما آنچه این رخداد سیاسی را هراس آور می کند این احتمال است که همچون گذشته، امنیت هم همراه با ثبات سیاسی ساقط شود و تنش میان جناحهای رقیب سیاسی، خیابانها را جولانگاه مردان مسلح کند.

با توجه به توان بی رقیب حزب الله، بروز خشونت باعث چیرگی حزب الله و متحدانش خواهد شد اما بهای این چیرگی، برانگیختن اذهان عمومی در داخل و بازتابی نامطلوب در خارج خواهد بود که چه بسا به دخالت سازمان ملل متحد بینجامد.

آخرین باری که حزب الله برای تسویه حساب سیاسی دست به اسلحه برد، بهار دو سال و نیم پیش بود و این حزب بارها اعلام کرده که خواهان تکرار این تجربه نیست، در حال حاضر هم جناح رقیب حزب الله است که دم از خشونت می زند و می کوشد احتمال توسل حزب الله به خشونت را در اذهان عمومی جا بیندازد و از این هراس به نفع خود استفاده کند.

این در حالی است که فعلاً در برنامه ای که به نظر می رسد حزب الله و متحدانش برای به کرسی نشاندن خواسته های خود در پیش گرفته اند، نیازی به دست بردن به اسلحه به چشم نمی خورد.

هرچند، در کشوری مانند لبنان که سلاح بوفور در دسترس مردم قرار دارد و گروههای سیاسی آن به صورت آشکار یا پنهان دارای نفرات مسلحند، جرقه ای پیش بینی نشده می تواند به بروز درگیری و به هم خوردن وضعیت منجر شود.

در دو سه سال اخیر، هر بار که چنین جرقه هایی زده شده، رهبران سیاسی آن را مهار کرده و مانع از تبدیل آن به درگیری تمام عیار شده اند و طبیعی است که حزب الله و متحدانش اگر بروز خشونت را به زیان خود ببینند، تدابیری برای جلوگیری از بروز این جرقه ها و مهار آنها می اندیشند.

دولت بعدی کی تشکیل خواهد شد؟

طبق روال معمول و قانونی، رئیس جمهور لبنان، میشل سلیمان با رایزنی با سران جریانهای سیاسی به دنبال تشکیل دولتی تازه خواهد بود. اگر قرار باشد این دولت باز هم در شمایل وحدت ملی تشکیل شود و دو جناح رقیب را در خود جمع کند، بدیهی است که حزب الله و متحدانش تنها در دولتی شرکت خواهند کرد که رئیس آن متعهد شود که اگر قراری علیه اعضای حزب الله از دیوان بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان صادر شد، آن را نپذیرد و حاضر به اجرایش نشود و در عین حال، افرادی را که شهادتشان به صدور چنین قراری انجامیده و همچنین آنانی را که شهادتشان در سالهای قبل باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی سوریه شده بود، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

حتی اگر از میان سیاستمداران سنی مذهب کسی پیدا شود که با رفتن زیر بار چنین تعهدی، ریاست دولت را به عهده بگیرد، غیرمنطقی به نظر می رسد که جناح مقابل که بنیادش بر خونخواهی رفیق حریری و حمایت آمریکا و غرب استوار است حاضر شود با شریک شدن در چنین دولتی، سیاستهایی را تأیید کند که هم با شعارهایش در تعارض آشکار قرار دارد و هم با سیاستهای حامیان خارجی اش.

در نتیجه، چشم انداز روشنی از تشکیل دولت تازه ای در شمایل وحدت ملی در افق لبنان به نظر نمی رسد.

راه دیگر، آرایش سیاسی تازه ای در مجلس است.

دولت در دست حزب الله؟

با خروج نمایندگان دروزی مذهب تحت رهبری ولید جنبلاط از جناح هوادار سعد حریری در چند ماه گذشته، دیگر این جناح دارای اکثریت سابق در مجلس نیست، البته ولید جنبلاط به جناح مقابل هم نپیوسته و اگرچه مواضعی نزدیک به آنان اتخاذ کرده اما وزیرانی که در دولت داشت حاضر نشدند همراه با وزیران حزب الله و متحدانش از دولت استعفا دهند.

در شرایط کنونی، ولید جنبلاط از موقعیت ممتازی برخوردار شده؛ او از سویی با کاردینال نصرالله صفیر، رهبر مذهبی مارونیهای لبنان که هوادار جناح سعد حریری است دیدار کرده و از سوی دیگر به ملاقات سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله رفته و چشمها به او دوخته شده که سرانجام در چه جایگاهی خواهد ایستاد.

اگر ولید جنبلاط به حزب الله بپیوندد، اکثریت پارلمانی نصیب حزب الله و متحدانش خواهد شد و این جناح می تواند با اتکا به این اکثریت، بتنهایی و بدون مشارکت دادن جناح مقابل خواهان در دست گرفتن دولت شود.

از آنجا که جناح هوادار سعد حریری به اندازه جناح مقابل از انسجام و همبستگی برخوردار نیست، چه بسا برخی نمایندگان جناح او هم تغییر موضع دهند و با پیوستن به جناح مقابل، اکثریت تازه ای را که در مجلس شکل خواهد گرفت تقویت کنند.

جبهه خارجی

نیرویی که می تواند این راه را سد کند هم اکنون در خارج از لبنان در حال شکلگیری است.

آمریکا و کانادا تاکنون رسماً اعلام کرده اند که تنها از نخست وزیری سعد حریری حمایت می کنند و دیگر دولتهای غربی و متحدان منطقه ای شان هم با دولتی جز دولت وحدت ملی و نخست وزیری جز سعد حریری موافقت نمی کنند.

اما تشکیل جبهه بین المللی برای حمایت از سعد حریری و بیرون آوردن ابتکار عمل از دست حزب الله نیز با مشکلاتی رو در روست.

در سطح منطقه، آمریکا سیاست تعامل با سوریه را دنبال می کند و بزودی قرار است روابطش را با سوریه به سطح سفیر ارتقا دهد و دولت باراک اوباما نه تنها خواهان درافتادن با سوریه نیست بلکه اصرار دارد که در تلاشهای بین المللی در مورد لبنان، سوریه هم حضور داشته باشد.

اما سوریه حامی حزب الله است و ترکیه هم اشاره کرده که در مورد لبنان، خط سوریه را در پیش خواهد گرفت، قطر نیز اگر سیاستهای همیشگی اش را دنبال کند انتظار می رود به همین جبهه بپیوندد و البته ایران هم هست که اگرچه قدرتهای جهانی می کوشند در دیپلماسی منطقه ای مستقیماً به بازی اش نگیرند، اما عضو مؤثر جبهه ای است که سوریه محور آن شده.

در نتیجه، حل مسئله لبنان از راههای دیپلماتیک هم وارد روندی طولانی مدت خواهد شد.

برگه های بعدی

در حالی که جنبه سیاسی مسئله لبنان در داخل و خارج این کشور وارد چرخه ای طولانی شده، هر آن انتظار می رود دیوان بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، قرار خود را علیه اعضای حزب الله صادر کند که در این صورت، عامل تازه ای خواهد شد برای پیچیده تر شدن اوضاع لبنان.

در صورتی که شرایط به دلخواه حزب الله و متحدانش پیش نرود، برگه دیگری که می توانند روی میز بزنند استعفای دسته جمعی نمایندگانشان از مجلس است که به تعطیلی مجلس خواهد انجامید و تیرگی فضای لبنان را دوچندان خواهد کرد.

در این میان، ششمین سالگرد ترور رفیق حریری (چهاردهم فوریه) نزدیک است و هر ساله در این روز، گردهمایی بزرگی در مرکز شهر بیروت برگزار می شود، سال گذشته این گردهمایی کم رونقتر از همیشه برگزار شد و امسال، میزان شرکت مردم در این گردهمایی محکی خواهد بود برای جناح هوادار سعد حریری تا توان خود را برای توسل به شیوه تظاهرات خیابانی بیازماید.

اما حزب الله و متحدانش در سازماندهی تجمعات خیابانی و ریختن هوادارانشان به خیابانهای پایتخت کارآزموده تر از جناح مقابلند و این بار بعید است که به جناح رقیب اجازه دهند بر خلاف شش سال پیش از طریق سازماندهی تظاهرات خیابانی، معادلات قدرت را به نفع خود تغییر دهد.

کشیده شدن سیاست به خیابانها و تنشهای احتمالی میان هواداران دو جناح، همان پیامد هراس انگیزی است که بسیاری از مردم لبنان در پس ماجرای سقوط دولت می بینند و از بروز آن می هراسند

معمای ترور رفیق حریری و افزایش تنش ها در لبنان

حالیکه نشانه ها حاکی از آن است که احتمالا دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، به زودی اعلام جرمی را علیه بعضی از اعضای جنبش حزب الله در ارتباط با این پرونده صادر خواهد کرد، تنش ها در لبنان بالا گرفته است.

بیم آن می رود که صدور اعلام جرم برای اعضای حزب الله باعث بروز درگیری هایی بین شیعیان و سنی های ساکن در این کشور شود.

حزب الله تاکنون هر گونه دخالتی را در ارتباط با ترور رفیق حریری، که درفوریه سال ۲۰۰۵ میلادی صورت گرفت، رد کرده است

در غیاب پادشاه عربستان سعودی، زمام امور موقتا به برادر ناتنی اش سپرده شده، که به اعتقاد سیاستمداران لبنانی، پادشاه موقت تمایل کمی به برقراری روابط حسنه با سوریه دارد.

در کنار تمامی این مسائل، شرایط فعلی با پخش فیلم مستندی ساخته شبکه تلویزیونی سی بی سی کانادا ، پیچیده تر شده است.

شبکه خبری سی بی سی گفته است این مستند که ساخت آن ماهها به طول انجامیده براساس مصاحبه هایی با منابع داخلی سازمان ملل و همچنین برپایه مدارکی ساخته شده که از درون دادگاه ویژه رسیدگی به قتل رفیق حریری به خارج درز کرده است

یکی از نمایندگان پارلمان و از حامیان سعد حریری گفته است باید مستند شبکه تلویزیونی سی بی سی را نادیده گرفت به این دلیل که حاوی اطلاعاتی نادرست است که با هدف آشفته کردن شرایط فعلی لبنان ساخته شده است.

قاضی کانادایی دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری هم در اقدامی غیرمعمول به این مستند شبکه تلویزیوی سی بی سی پاسخ داده و گفته است که از ساخت این فیلم» واقعا ناامیدشده است.» او همچنین گفته که تاثیر آن را بر روی این تحقیق ارزیابی خواهد کرد.

تصمیم دراین باره که آیا اعلام جرمی در این باره صادر شود، در اختیار دانیل بیله مار، قاضی کانادایی این پرونده است.

هر چند هیچ گونه خبری درباره زمان انتشار آن اعلام نشده، اما انتظار می رود که اواسط ماه آینده این اعلام جرم ها صادر شود.

ممکن روند ارزیابی قضایی دو ماه یا بیشتر به طول می انجامد و سپس حکم دستگیری مجرمان صادر شود.

علیرغم حرف و حدیث هایی که تاکنون در این باره در لبنان شنیده شده، هنوز این نگرانی وجود دارد که ممکن است صدور اعلام جرم مشکلاتی را در این کشور در پی داشته باشد.

ولید جنبلاط، رهبر دروزی های لبنان که اخیرا روابطش را با جنبش حزب الله بهبود بخشیده و در تلاش است تا خود را در این ماجرا بی طرف نشان دهد گفته است:» هیچ کس نمی داند که چه اتفاقی خواهد افتاد.، اما به طور کلی شیعیان و به خصوص حزب الله، خطر متهم شدن در این پرونده را نمی پذیرند.»

آقای جنبلاط همچنین به بی بی سی گفته است :» اگر حزب الله متهم شود، این موضوع برچهره این جنبش در جهان اسلام به عنوان قهرمان مقاومت علیه اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت.»

در حالی که به عربستان سعودی و سوریه به عنوان دو قدرت خارجی با نفوذ نگاه می شود که می توانند مانع از حضور جناح های لبنانی در خیابانهای این کشور شوند، اما کسان دیگری هم هستند که می توانند در شرایط فعلی نقشی مهم داشته باشند.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که در نزدیکی دوباره بین عربستان و سوریه نقش داشته، در حال حاضر برای دیداری دو روزه در لبنان است و هفته آینده هم قرار است سعد حریری، نخست وزیر لبنان به ایران سفر کند، کشوری که از حامیان اصلی جنبش حزب الله محسوب می شود.

این مستند شامل نمودارهایی است که با ذکر جزئیات نشان می دهد که چگونه بازرسانی که در این پرونده سرگرم تحقیق هستند، اقدام به ردیابی شبکه تلفن های همراه کرده اند که در نهایت توانسته آنها را به مرکز ارتباطات حزب الله برساند که در زیر بیمارستانی در حومه های جنوبی بیروت واقع شده.

در این فیلم همچنین گفته شده یکی از مقامات ارشد سابق حزب الله و از حامیان سعد حریری، در این ترور دست داشته است. در این فیلم گفته شده «وسام حسن» تمامی اطلاعات مربوط به رفت و آمد و همچنین مسیرهای عبور نخست وزیر لبنان را در اختیار دیگران قرارداده است.

پخش این فیلم تاثیر بسیار زیادی در لبنان داشته است . این فیلم همچنین باعث شده که برخی از چهره های کلیدی از جمله سعد حریری و دادستان دادگاه بین المللی نسبت به آن واکنش هایی نشان دهند.

شواهد ارائه شده در مستند سی بی سی همچنین به میزان زیادی برپایه بررسی و تحلیل مکالمات تلفن های همراه بوده است.

طی یک سال گذشته شماری از کارکنان شرکت های مخابراتی لبنان به دلیل کار کردن برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل بازداشت شده اند.

در همین حال سید حسن نصرالله، رهبرحزب الله، نسبت به عواقب صدور چنین اعلام جرمی علیه اعضای این جنبش هشدار داده است.

این در حالی است که سعد حریری، پسر رفیق حریری، نخست وزیر فعلی لبنان و رهبر سیاسی سنی های این کشور، ادامه کار دادگاه را راهی برای پیدا شدن قاتل پدرش می داند.

پیامدها

در حالیکه در ماههای گذشته انتشار اخباری در مورد نتایج تحقیقات دادگاه رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری باعث بروز تنش هایی شده، اما نفوذ کشورهای عربستان سعودی و سوریه بر سنی ها و شیعیان ساکن در لبنان باعث شده که شرایط تاحدی تحت کنترل قرار بگیرد.

در این میان سفیر ایران در بیروت هم برای حفظ صلح و آرامش در بیروت، همکاری های نزدیکی با عربستان سعودی و سوریه داشته است.

سیاستمداران لبنانی در بیروت امیدوارند که با میانجی گری دو کشور عربستان و سوریه بتوان به راه حلی دست یافت که براساس آن کابینه لبنان توانایی مقابله با پیامدهای احتمالی صدور چنین اعلام جرمی را داشته باشد.

اما در حال حاضر با توجه به بیماری پادشاه عربستان سعودی و سفر او به آمریکا برای مداوای پزشکی این نگرانی وجود دارد که عربستان سعودی نتواند نقش خود را در این مورد به خوبی ایفا کند

یکی از نمایندگان پارلمان و از حامیان سعد حریری گفته است باید مستند شبکه تلویزیونی سی بی سی را نادیده گرفت به این دلیل که حاوی اطلاعاتی نادرست است که با هدف آشفته کردن شرایط فعلی لبنان ساخته شده است.

قاضی کانادایی دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری هم در اقدامی غیرمعمول به این مستند شبکه تلویزیوی سی بی سی پاسخ داده و گفته است که از ساخت این فیلم» واقعا ناامیدشده است.» او همچنین گفته که تاثیر آن را بر روی این تحقیق ارزیابی خواهد کرد.

تصمیم دراین باره که آیا اعلام جرمی در این باره صادر شود، در اختیار دانیل بیله مار، قاضی کانادایی این پرونده است.

هر چند هیچ گونه خبری درباره زمان انتشار آن اعلام نشده، اما انتظار می رود که اواسط ماه آینده این اعلام جرم ها صادر شود.

ممکن روند ارزیابی قضایی دو ماه یا بیشتر به طول می انجامد و سپس حکم دستگیری مجرمان صادر شود.

علیرغم حرف و حدیث هایی که تاکنون در این باره در لبنان شنیده شده، هنوز این نگرانی وجود دارد که ممکن است صدور اعلام جرم مشکلاتی را در این کشور در پی داشته باشد.

ولید جنبلاط، رهبر دروزی های لبنان که اخیرا روابطش را با جنبش حزب الله بهبود بخشیده و در تلاش است تا خود را در این ماجرا بی طرف نشان دهد گفته است:» هیچ کس نمی داند که چه اتفاقی خواهد افتاد.، اما به طور کلی شیعیان و به خصوص حزب الله، خطر متهم شدن در این پرونده را نمی پذیرند.»

آقای جنبلاط همچنین به بی بی سی گفته است :» اگر حزب الله متهم شود، این موضوع برچهره این جنبش در جهان اسلام به عنوان قهرمان مقاومت علیه اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت.»

در حالی که به عربستان سعودی و سوریه به عنوان دو قدرت خارجی با نفوذ نگاه می شود که می توانند مانع از حضور جناح های لبنانی در خیابانهای این کشور شوند، اما کسان دیگری هم هستند که می توانند در شرایط فعلی نقشی مهم داشته باشند.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که در نزدیکی دوباره بین عربستان و سوریه نقش داشته، در حال حاضر برای دیداری دو روزه در لبنان است و هفته آینده هم قرار است سعد حریری، نخست وزیر لبنان به ایران سفر کند، کشوری که از حامیان اصلی جنبش حزب الله محسوب می شود.

حزب الله: سازمان ملل بجای قاتلان حریری به دنبال ماست

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از مقام ها و مردم این کشور خواسته است که هر گونه همکاری با دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان را قطع کنند و از دادن هر گونه اطلاعات به این دادگاه خودداری ورزند.

وی در سخنرانی زنده تلویزیونی اش گفت که هر اطلاعاتی که در اختیار این دادگاه قرار داده شود در اختیار اسرائیل قرار می گیرد و از آن علیه حزب الله استفاده خواهد شد.

دبیرکل حزب الله گفت که برای اولین بار می خواهد سکوت گروهش را درباره عملکرد دادگاه بین المللی بشکند و از اطلاعاتی پرده بردارد که نشان می دهد بازرسان این دادگاه بیش از آنکه به دنبال یافتن عاملان قتل رفیق حریری باشند به دنبال کسب حداکثر اطلاعات در مورد حزب الله هستند، اطلاعاتی که به گفته وی، در اختیار سازمان های اطلاعاتی غربی و اسرائیل گذاشته خواهد شد.

او هشدار داد که دادن اطلاعات به بازرسان دادگاه به معنی دشمنی و رویارویی با حزب الله خواهد بود.

سید حسن نصرالله گفت اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد بازرسان بین المللی طی فعالیت پنج ساله شان در لبنان خواهان دسترسی به پرونده تمام دانشجویانی که در هفت سال اخیر در لبنان تحصیل می کرده اند شده اند.

به گفته او، این بازرسان همچنین دسترسی به تمامی ارتباطات تلفنی در کشور را خواهان شده و نقشه های جزئی و دقیق از تمام خاک لبنان را طلب کرده اند.

وی این سؤال را مطرح کرد که درخواست چنین اطلاعاتی چه ارتباطی با جستجو برای یافتن قاتلان رفیق حریری دارد و آیا چنین اطلاعاتی جز آنکه به کسب اطلاعات در مورد حزب الله کمک کند هدف دیگری دارد.

حزب الله و متحدانش بخشی از وزارتخانه های لبنان را در اختیار دارند و همچنین دارای نفوذ در پلیس و ارتش و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی لبنانند که دسترسی آنان به اطلاعات دولتی و پرونده های محرمانه را امکان پذیر می سازد.

سید حسن نصرالله گفت که از همان آغاز اطلاعاتی در زمینه عملکرد بازرسان بین المللی در لبنان داشته، اما برای اینکه حزب الله به مانع تراشی برای این بازرسان متهم نشود سکوت اختیار کرده و اعتراضی نکرده است اما اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد وی را بر آن داشته که سکوت خود را بشکند.

روز چهارشنبه دو تن از بازرسان دادگاه بین المللی همراه با مترجم خود و یک مأمور پلیس مخفی به مطب دکتر ایمان شراره، پزشک متخصص زنان در محله اوزاعی واقع در حومه شیعه نشین جنوبی بیروت مراجعه کردند و از او خواستند آدرس و شماره تلفن همه بیمارانی را که از هفت سال پیش تاکنون به او مراجعه کرده اند در اختیارشان قرار دهد.

به گفته سید حسن نصرالله، دکتر شراره پزشک معالج همسران و دختران مسئولان رده بالا و فرماندهان حزب الله است.

وقتی دکتر شراره به بازرسان که یکی از آنها استرالیایی و دیگری فرانسوی بودند توضیح داد که این اطلاعات حجم زیادی دارد و شامل پرونده هفت هزار مراجعه کننده می شود، آنها خواسته خود را به آدرس و شماره تلفن تنها هفده تن از این مراجعه کنندگان کاهش دادند.

اما در این بین ده ها زن که عده ای از آنان روبنده به چهره داشتند به مطب وارد شدند و به بازرسان حمله کردند، کیف یکی از بازرسان و تلفن همراه مأمور پلیسی که همراهشان بود ربوده شد و بی آنکه موفق به کسب اطلاعات مورد نظر خود شوند، ناچار به ترک مطب شدند.

سید حسن نصرالله در سخنرانی خود این سؤال را مطرح کرد که پرونده های پزشکی یک مطب بیماری های زنان چه ربطی می تواند به جستجو برای یافتن قاتلان نخست وزیر سابق داشته باشد و با توجه به اخلاق و سنت ها و فرهنگ مردم لبنان، بازرسان خواهان دسترسی به پرونده پزشکی زنان این کشور، آن هم پرونده های مربوط به بیماریهای زنانه شده اند.

آن گونه که سید حسن نصرالله و دیگر مقام های لبنانی، از جمله نخست وزیر این کشور گفته اند، قرار است دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری به زودی افرادی از حزب الله را به عنوان متهم و مظنون احضار کند.

انتظار می رود که صدور چنین قراری از این دادگاه، باعث رویارویی جناح های سیاسی لبنان و بروز تنش در این کشور شود.

حزب الله اعلام کرده که این دادگاه با اهداف سیاسی و در راستای منافع آمریکا و اسرائیل عمل می کند و هیچ گونه اتهامی را علیه افراد خود نخواهد پذیرفت و حاضر نیست با دادگاه بین المللی همراهی کند.

ایران و سوریه هم از این موضع حزب الله پشتیبانی می کنند.

اما جناح رقیب حزب الله و آمریکا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده که دادگاه به کار خود ادامه خواهد داد و از مسیر خود منحرف نخواهد شد.

سید حسن نصرالله گفت که از چهار سال پیش خبر داشته که دادگاه بین المللی به دنبال متهم کردن حزب الله به دنبال متهم کردن حزب الله استريال، اما صدور قرار اتهام را به تأخیر انداخته و اکنون هم آمریکا در حال فشار آوردن برای صدور سریع تر قرار اتهام است.

سعد حریری: متهم کردن سوریه به قتل رفیق حریری اشتباه بود

سعد حریری، نخست وزیر لبنان در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن، متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور پدرش، رفیق حریری را یک اشتباه خوانده است.

رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، در حادثه بمب گذاری چهارده فوریه ۲۰۰۵ در بیروت کشته شد.

بعد از کشته شدن آقای حریری، انگشت اتهام متوجه سوریه و نیروهای طرفدار آن شد و در اثر فشارهای جامعه جهانی و تظاهرات گسترده لبنانی ها، نیروهای سوریه بعد از ۲۹ سال از لبنان خارج شدند.

نخست وزیر لبنان، در مصاحبه خود با الشرق الاوسط گفته است متهم کردن سوریه به دست داشتن در این ماجرا، یک اتهام سیاسی بود که بدون بررسی و مطالعه مطرح شد.

سعد حریری افزود سوریه و لبنان روابط برادرانه و تاریخی داشته و تحقیقات بین المللی در باره قتل رفیق حریری، با شهادت های نادرست به اشتباه کشیده شده است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که آقای حریری خود بارها، سوریه را به دست داشتن در قتل پدرش متهم کرده و نسبت به تلاش های سوریه برای برخوردار شدن از «نفوذ گذشته» در لبنان هشدار داده بود.

سعد حریری، پیش از تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه عوامل ترور رفیق حریری، سوریه و ایران را متهم به جلوگیری از تشکیل آن کرده بود.

این دادگاه هنوز هیچ فردی را در این پرونده متهم نکرده و فعالیت های آن ادامه دارد.

سید حسین نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان گفته است این دادگاه قصد دارد چند عضو این گروه را در این پرونده متهم کند.

سوریه و لبنان اواخر سال ۲۰۰۸ روابط دیپلماتیک برقرار کردند.

برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان سوریه و لبنان پس از فشارهای بین المللی بر سوریه برای شناسایی حاکمیت همسایه کوچکتر خود انجام شد.

از زمان استقلال لبنان در سال ۱۹۴۳، دو کشور هیچ وقت سفارتخانه ای نداشتند و هیچ سفیری نیز میان سوریه و لبنان رد و بدل نشده بود. سوریه دو سال پس از لبنان به استقلال دست یافت

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

تقویم

ژانویه 2011
د س چ پ ج ش ی
« دسامبر   فوریه »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

برای مشترک شدن در این وب‌نوشت از راه رایانامه و دریافت آگاه‌سازی درباره‌ی نوشته‌های تازه، رایانشانی خود را وارد نمایید.

به 28 مشترک دیگر بپیوندید

دسته‌ها

Blog Stats

  • 127,936 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: